без рубрики

Шаг чаазы, Шагаа чаагай! Шагаа-биле! Курай! Курай!Курай! Садигивиске уруглар-биле Шагаанын ак айында янзы-буру оюн-тоглаа болуп эрткен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.